ไม้คาน,ตง เรดิไพน์ อัดนำ้ยา CCA H 4 Green และ CCA H 5 Green โดยไม่ได้อบแห้ง สำหรับงานที่ต้องการใฃ้ไม้สัมผัสหรือปักดิน เหมาะสำหรับใช้ภายนอกที่มีความชื้นสูง หรือสัมผัสปักดินได้ แต่ไม่แช่น้ำตลอดเวลา เช่น คาน. ตง ที่ต้องอยู่ติดพื้นดิน ที่มีความชื้นสูง ตลอดจนพื้นคอนกรีตที่อยู่ภายนอกที่ต้องสัมผัสความชื้นบ่อยๆ หรือใช้เป็นผนังกันดิน มีขนาดต่างๆให้เลือกใช้ตามความต้องการดังนี้

ขนาด  50 mm. X 50 mm.        CCA H4 Green 
ขนาด  75 mm. X 50 mm.        CCA H4 Green   
ขนาด 100 mm. X 45 mm.       CCA H4 Green
ขนาด 150 mm. X 45 mm.       CCA H4 Green                 
ชนาด 250 mm. X 50 mm.       CCA H5 Green    เฉพาะไม้ขนาดนี้ สามารถแช่น้ำจืดได้ตลอดเวลา Pre order