1,184 ฿สาไม้เรดิไพน์​กันปลวก ขนาด 90*90 มม.ยาว 3.00 เมตร​

2,250 ฿แผ่นระแนงไม้สนนิวซีแลนด์ ขนาด 90 x 180 ซม. (อบแห้งอัดน้ำยากันปลวก)