ไม้สนนิวซีแลนด์ กันปลวก ขนาด 7.5cm x 1.2cm ยาว 90cm

฿


ไม้สนนิวซีแลนด์ กันปลวก ขนาด 75 มม.หนา 12 มม. ยาว 90 เซน
ผ่านกรรมวิธีอัดน้ำยากันปลวก อบแห้งจากประเทศนิวซีแลนด์