ไม้สนนิวซีแลนด์ กันปลวก ขนาด 75 มม.หนา 12 มม. ยาว 70 เซน

49 ฿


ไม้สนนิวซีแลนด์ กันปลวก ขนาด 75 มม.หนา 12 มม. ยาว 70 เซน
ผ่านกรรมวิธีอัดน้ำยากันปลวก อบแห้งจากประเทศนิวซีแลนด์