ไม้สนนิวซีแลนด์ กันปลวก ขนาดกว้าง 7ซม.หนา 3.5 ซม. ยาว 110 ซม


ไม้สนนิวซีแลนด์ กันปลวก ขนาดกว้าง 7ซม.หนา 3.5 ซม. ยาว 110 ซม.
** ผ่ากรรมวิธีอัดน้ำยากันปลวก อบแห้งจากประเทศนิวซีแลนด์**