สาไม้เรดิไพน์​กันปลวก

1,184 ฿


สาไม้เรดิไพน์​กันปลวก ขนาด 90*90 มม.ยาว 3.00 เมตร​