สาไม้เรดิไพน์​กันปลวก

฿


สาไม้เรดิไพน์​กันปลวก ขนาด 90*90 มม.ยาว 3.00 เมตร​