น๊อตชุปกัลวาไนซ์ใช้ภายนอก ขนาด 3/8″ x2.5″

฿


น๊อตชุปกัลวาไนซ์ใช้ภายนอก ขาด 3/8″ x2.5นิ้ว พร้อมตัวเมียและแหวนรอง
หัวน๊อตจะเป็นเหลี่ยมเกลียวตลอด ยาว 2.5 นิ้ว(ความยาวนับเฉพาะเกลียว)