฿น๊อตชุปกัลวาไนซ์ใช้ภายนอก ขาด 3/8" x2.5นิ้ว พร้อมตัวเมียและแหวนรอง หัวน๊อตจะเป็นเหลี่ยมเกลียวตลอด ยาว 2.5 นิ้ว(ความยาวนับเฉพาะเกลียว)