ไม้สนนิวซีแลนด์ กันปลวก ขนาด 75 มม.หนา 12 มม. ยาว 70 เซน ผ่านกรรมวิธีอัดน้ำยากันปลวก อบแห้งจากประเทศนิวซีแลนด์ไม้สนนิวซีแลนด์ กันปลวก ขนาดกว้าง 7ซม.หนา 3.5 ซม. ยาว 110 ซม. ** ผ่ากรรมวิธีอัดน้ำยากันปลวก อบแห้งจากประเทศนิวซีแลนด์**

฿ไม้สนนิวซีแลนด์ กันปลวก ขนาดกว้าง 190 มม.หนา 45 มม. ยาว 1.30 เมตร. ** ผ่ากรรมวิธีอัดน้ำยากันปลวก อบแห้งจากประเทศนิวซีแลนด์** ไม้สนนอก (นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ ) ผิวเรียบ มีตาไม้ เนื้อไม้สวย น้ำหนักเบา

฿ไม้สนนิวซีแลนด์ กันปลวกเกรดพรีเมียม ขนาดกว้าง 8.5ซม.หนา 1 ซม. ยาว 90 ซม. (มีร่องลิ้น) ** ผ่ากรรมวิธีอัดน้ำยากันปลวก อบแห้งจากประเทศนิวซีแลนด์** ไม้สนนอก (นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ ) ผิวเรียบ มีตาน้อยมากถึงไม่มีเลย เนื้อไม้สวยมาก น้ำหนักเบา มีร่องลิ้น

฿ไม้สนนิวซีแลนด์ กันปลวก ขนาด 75 มม.หนา 12 มม. ยาว 90 เซน ผ่านกรรมวิธีอัดน้ำยากันปลวก อบแห้งจากประเทศนิวซีแลนด์