ไม้คาน, ตง เรดิไพน์/ Radipine Bearer / Joist

ไม้คาน,ตง เรดิไพน์ อัดนำ้ยา CCA H 4 Green และ CCA H 5 Green โดยไม่ได้อบแห้ง  สำหรับงานที่ต้องการใฃ้ไม้สัมผัสหรือปักดิน เหมาะสำหรับใช้ภายนอกที่มีความชื้นสูง หรือสัมผัสปักดินได้ แต่ไม่แช่น้ำตลอดเวลา เช่น คาน. ตง ที่ต้องอยู่ติดพื้นดิน ที่มีความชื้นสูง ตลอดจนพื้นคอนกรีตที่อยู่ภายนอกที่ต้องสัมผัสความชื้นบ่อยๆ หรือใช้เป็นผนังกันดิน มีขนาดต่างๆให้เลือกใช้ตามความต้องการดังนี้ 

ขนาด  50 mm. X 50 mm.      CCA H4 Green 
ขนาด  75 mm. X 50 mm.       CCA H4 Green   
ขนาด 100 mm. X 45 mm.       CCA H4 Green
ขนาด 150 mm. X 45 mm.       CCA H4 Green                 
ชนาด 250 mm. X 50 mm.       CCA H5 Green        เฉพาะไม้ขนาดนี้ สามารถแช่น้ำจืดได้ตลอดเวลา Pre order
  • ไม้เรดิไพน์ คาน ตง Radipine Bearer/Joist เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกที่ต้องทนต่อความชื้นสูง สามารถปักดินได้ อยู่ติดพื้นดินได้

  • คาน ตง ไม้เรดิไพน์ สามารถใช้เหนือบ่อปลาได้ เนื่องจาก มีความคงทนต่อความชื้นสูง

  • คาน ตง ไม้เริไพน์ สามารถใช้ชิดน้ำที่มีความชื้นสูงได้ดี โดยไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องผุ

Visitors: 367,135