ไม้ขนาด 90 mm. X 12 mm.  ใช้ทำผนังภายในและฝ้าภายนอก

ไม้ Radipine ขนาด 90 mm. X 12 mm. เหมาะสำหรับทำผนังภายในอาคาร และฝ้าภายนอกอาคาร
Visitors: 367,133